Anasayfa
Genel Bilgiler
Çevrimiçi Öğrenme
Blackboard Hakkında
Connect Hakkında
Ders Açılması
Derslere Kayıt
Eğitim - Öğretim
2013-2014 Güz Dönemi
2012-2013 Bahar Dönemi
2012-2013 Güz Dönemi
2011-2012 Bahar Dönemi
2011-2012 Güz Dönemi
2010-2011 Bahar Dönemi
2010-2011 Güz Dönemi
2009-2010 Bahar Dönemi
2009-2010 Güz Dönemi
2008-2009 Bahar Dönemi
2008-2009 Güz Dönemi
2007-2008 Bahar Dönemi
2007-2008 Güz Dönemi
2006-2007 Bahar Dönemi
2006-2007 Güz Dönemi
2005-2006 Bahar Dönemi
2005-2006 Güz Dönemi
2004-2005 Bahar Dönemi
2004-2005 Güz Dönemi
2003-2004 Öğretim Yılı
2002-2003 Öğretim Yılı
2001-2002 Öğretim Yılı
2000-2001 Öğretim Yılı
Duyurular
Bağlantılar
İletişim
Yüksek Lisans Programları


Çevrimiçi Öğrenme Nedir?

Teknolojinin hızla gelişmesi uzaktan eğitim teknolojilerini de geliştirmiştir. Uzaktan eğitim teknolojilerinin son basamağı olan elektronik ortamlarda bilgisayar ve internet teknolojisi kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojileri ve bilgisayar ağları sayesinde Çevrimiçi (e)-öğrenme uzaktan eğitimin en çok tercih edilen basamağı haline gelmiştir.

Çevrimiçi (E)-Öğrenme nedir?
İnternet/İntranet(yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenme ortamıdır.

Kendi kendine öğrenme kavramı ile öğrenci, hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendi kendinin denetleyicisi ve öğretmenidir. Sorumluluğu vardır ve kendi öğrenme becerilerini geliştirmekten kendi sorumludur. Konuyu öğrenmek için ne kadar zaman ayıracağını ve öğrenim hızını kendi belirler. Öğrendiğine inanıyorsa bir sonraki konuya geçebilir ve öğrendiği konular hakkında yorum yapabilme becerisine ulaşır.
Copyright © 2005 - 2013. Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.