AKADEMA'da yer alan Güzel Sanatlar kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Fotoğraf günümüzde yaşamın her alanında yer almaktadır. Bu ders yoluyla fotoğrafın kendine özgü teknoloji üzerinde durularak yaşamdaki yerinin anlaşılmasına yol gösterici olunacaktır.
Bu ders ile katılımcılar;
• Fotoğrafın resmetme tekniğini anlayabilecek,
• Fotoğrafın sanatın ortamındaki yerini bilecek ve
• Fotoğrafın toplumsal yaşam içindeki yerini bileceklerdir.
Dersin amaçları:
• Işıkla yüzey üzerine resmetmenin tarihsel sürecini açıklamak,
• Fotoğrafın bulunuşundaki belirleyici olguların neler olduğunu açıklamak,
• Işıkla resmetme ve fotoğraf ilişkisini belirlemek,
• İlk fotoğrafçıların kimler olduğunu sıralamaktır.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Levend KILIÇ
Gündelik yaşamımızda artık her bireyin cep telefonları ile tümleşik fotoğraf makinaları var. Önceye nazaran daha çok kişi fotoğraf çekiyor. Sayısal teknolojilerin bir sonucu olarak, fotoğraf birçok farklı kesimden insanın günlük yaşamı içine girmiş durumda. Bu dersin temel amacı ise, bireylerin gündelik yaşamlarında ellerinde bulunan görüntüleme araçları ile daha iyi, daha estetik, daha amacına uygun fotoğraf ve videolar çekebilmelerine katkı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda dersi alan bireylerin aşağıdaki öğrenme amaçlarını gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir:

Fotoğraf ve videolar için doğru ışık ortamını seçmek, düzenlemek ve doğru pozlama tekniklerini uygulayabilmek.
Fotoğraf ve videoda doğru çekim ölçekleri üretebilmek.
Fotoğraf ve videoda çekim ölçeklerini birbirleriyle ilişkilendirebilmek.
Fotoğraf ve video çekimlerinde dolu alan boş alan dengelemesi uygulayabilmek.
Fotoğraf ve video çekimlerinde büyüklük - küçüklük, açıklık – koyuluk, aşağı – yukarı ve renk gibi zıtlıklardan yararlanarak kompozisyonlar oluşturabilmek.
Fotoğraf ve videoda üçüncü boyut oluşturma yöntemlerini uygulayabilmek.

Yukarıdaki temel hedefler doğrultusunda planlanan çevrimiçi içerikler üzerinde çalışarak, kendi görsel anlatım yöntemlerinizi geliştirebilir, fotoğraf ve videolarınızı düzenleyebilirsiniz.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Davut Alper ALTUNAY
Günlük yaşamımızda, çevremizde her yerde ve her mekânda renk vardır. Renk yaşamımızı yaşanır kılan ve heyecanı veren bir olgudur. Çağlar boyunca insanlar renkleri bir ileti aracı olarak kullanmışlardır. Kimi zaman mutluluklarını, kimi zaman üzüntülerini renklerle paylaşmış, kimi zaman da tehlikeyi ve dikkatli olmayı renklerle birlikte anlatmayı tercih etmişlerdir. Bugün renkler bize ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini söyleyen önemli bir iletim aracı gibi kullanılmaktadır. Günümüzde yaşamımızı geçirdiğimiz iç mekânlar, bu mekanlarda kullandığımız nesneler, mobilyalar ve aksesuarlar bu anlayışla tasarlanmış ve bize sunulmuştur. Mutluluğumuz, huzurumuz, çalışma tempomuz, yemek yememiz gibi her eylemde rengin doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu dersin amacı renkleri tanımak ve anlamaktır. Yaşanılan çevrede rengin bilincinde olmak ve renk kullanımında çeşitliliği ve ilgiyi arttırmaktır.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Bireysel
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin öğretim üyesi bulunmamaktadır.
Üzerinde yaşadığımız topraklar tarihi coğrafyası sanatı ile dünya üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Bu kıymetli topraklar, aynı zamanda, ilk çağlardan bu yana insanoğlunun yaşamını ve gündelik kullanım alanına girmiş onunla birlikte şekillenen bir malzeme halini almıştır. İlk çömleğin balçıkla sıvanmış bir sepetin ateşe düşüp pişerek su sızdırmaz bir hale gelmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Çanak yapmak fikri, aslında insanın iki avucunun yan yana gelişiyle ortaya çıkan şekilden etkilenişidir. Çamur kullanılarak yapılan ilk kaplar elle şekillendirilmiş ve parmaklar kullanılarak bezenmiştir. Bu fikir zaman içinde gelişerek bugün kullandığımız sofra takımlarına dönüşmüştür. Bu dersin amacı, çanak formunu kendi ellerimizi ve parmaklarımızı kullanarak şekillendirmeyi öğrenmektir.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Özgür KAPTAN
Bu derste, zeybek dansları içinde popüler ve önemli bir yeri olan Harmandalı zeybeğinin, her hafta oluşturulacak uygulamalı videolar aracılığı ile öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu ders, dansa giriş, tavır, kadın ve erkek figürleri, müzik ve adım koordinasyonunu içermektedir. Yeterli tekrar ile pekiştirildiğinde katılımcı harmandalı zeybeğini oynayabilecektir.

Ders Süresi: 8 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Deniz AKALIN
Bu derste, zeybek dansları içinde popüler ve önemli bir yeri olan Çökertme zeybeğinin, her hafta oluşturulacak uygulamalı videolar aracılığı ile öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu ders, dansa giriş, tavır, kadın ve erkek figürleri, müzik ve adım koordinasyonunu içermektedir. Yeterli tekrar ile pekiştirildiğinde katılımcı Çökertme zeybeğini oynayabilecektir.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Ahmet Şamil ERKOÇAK