AKADEMA'da yer alan Özel Eğitim kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Bu derste zihin yetersizliği olan bireye sahip ailelerin çocuğundaki yetersizlik durumunu öğrenmeleriyle başlayan yaşamlarındaki değişiklikler, onların yetersizliğe uyum sağlama süreçlerini etkileyen faktörler ve yetersizliğe uyumu kolaylaştıran stratejiler yer almaktadır. Aile ve Uyum Süreci dersi 6 haftada tamamlanacaktır. İlk hafta yetersizliğe uyum süreci; ikinci hafta yetersizliği anlamak ve anlatmak; üçüncü hafta çevreden alınacak destekler; dördüncü hafta çevreye uyum; beşinci hafta karar verme, problem çözme ve etkili iletişim; altıncı hafta zaman yönetimi ve stresle başa çıkma konuları işlenecektir.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla çalışma becerileri ve çocukların davranışlarının yönetimi konusu ele alınmaktadır.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Bu derste zihin yetersizliği olan bireyler geleceğe hazırlanırken onlara destek olmak için yapılması gerekenler konusunda bilgiler paylaşılmaktadır.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Araş. Gör. Mustafa ULUYOL
Ders kapsamında üstün yetenek kavramı, üstün yeteneğin tanılanması, üstün yetenekli bireylerin sosyal-duygusal özellikleri farklı başlıklar altında ele alınmaktadır. Ders sürecinin sonunda kimlerin üstün yetenekli olarak değerlendirilebileceğini, tanılama süreçlerini, üstün yetenekli bireylerin özelliklerini ve bu bireylere yönelik eğitim programlarından biri olan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.
Ders süreci her hafta içi ayrı olarak hazırlanan, konu uzmanlarının yer aldığı etkileşimli videolarla devam edecek olup, her ders sonunda sizden derse yönelik düşünce ve sorularınızı forum alanında paylaşmanız beklenmektedir. Ayrıca ders sürecinde her hafta "üstün yetenekli öğrencilerin" konu alındığı bir makaleyi incelemeniz istenmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için her derse ait etkinliklerin yapılması gerekmektedir.

Ders içeriğine yönelik hazırlanan hiçbir içeriğin hiçbir ortamda paylaşılmaması gerekmektedir.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Araş. Gör. Nihan ŞENGÖZ ve Araş. Gör. Saadet BAYAR
Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin ailelerinin yararlanabileceği sosyal destek ağları ve zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik yasal düzenlemeler yer almaktadır.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Araş. Gör. Tahir Mete ARTAR
Bu derste zihinsel yetersizliğin doğası, zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini ve sağlık sorunları ele alınmaktadır.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Araş. Gör. Gizem YILDIZ