AKADEMA'da yer alan Sağlık kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Doğrudan doğruya bitkinin çeşitli kısımlarının veya onlardan elde edilen etkili maddelerin dahilen veya haricen insan ve hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkilere Tıbbi Bitki denir. Bu ders kapsamında basit rahatsızlıkların (Soğuk algınlığı) semptomatik tedavisinde evde hazırlanabilecek bitkisel ilaçlardan bahsedilecektir. Bu bitkisel ilaçların hangi amaçla kullanılacağı, hazırlama şekilleri, potansiyel zararları ve tehlikeleri vurgulanacaktır. Ihlamur, Nane, Adaçayı, Hatmi, Öksürükotu, Mürver çiçeği, Kekik evlerde ençok kullanılan bitkilerdendir ve öncelikle bu bitkiler incelenecektir.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yavuz Bülent KÖSE ve Öğr. Gör. Nagehan SALTAN
Can çekişen bir kişiyle karşılaştığınızda o kişiye nasıl yardım edileceğini bilmiyor olmanız karşılaşılabilecek korkunç bir durumdur. İlkyardım bilgisi ve eğitiminin, insan yaşamını kurtarmadaki önemi pek çok çalışmada vurgulanmasına rağmen toplumumuzda maalesef ilkyardım bilgi ve beceri düzeyleri yetersizdir. İlkyardım becerilerine sahip kişi sayısını arttırmak, ilkyardımın üç temel amacının gerçekleşmesine yol açacaktır. Yaralı ya da hasta kişilerin hayatta kalmasını sağlamak, durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak. Binlerce insan geç kalmış, yetersiz ya da yanlış ilkyardım müdahalesinden dolayı ya ölmekte ya da daha fazla acı çekmektedir. Olayın meydana gelme zaman ile profesyonel yardımın olay yerine gelme zaman periyodu ölüm ve yaşam arasındaki farkı belirlemede önemlidir. Başka bir deyişle, havayolu tıkanması bir kişinin ölümüne kısa sürede (3-4 dakika) neden olurken ambulansın olay yerine gelme süresi 8 dakikadan fazla sürebilir. Bu nedenle olay yerinde bulunan kişilerin vakit kaybetmeden temel ilkyardım uygulamalarını yapmaları gerekir. Temel ilkyardım müdahalelerini yapabilmek için de temel düzeyde ilkyardım bilgilerinin ve uygulamalarının bilinmesi gerekir.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Gökhan KUŞ