AKADEMA'da yer alan Dil Öğrenimi kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Bu programda

Arapçada zamirleri,
Yakını işaret ederken kullanılan işaret isimlerini,
Arapça bitişik zamirleri,
Arapçada eril ve dişil kelime yapılarını
Arapçada ikil isimleri tanıtmayı,
Basit cümleler ile temel düzeyde Arapça bilgisi vermeyi hedefliyoruz.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Fatma Betül ÜYÜMEZ
Bu derste, Arap harflerini ve bu harflerin gösterdikleri sesler, Harfleri işaretlerle (harekelerle) seslendirme, harfleri birleştirme, harfleri uzatarak okuma ve kelime sonlarını seslendirme, isimlerde belirlilik ve bunlarla birlikte Arap alfabesi ile yazı yazmanın öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Fatma Betül ÜYÜMEZ
• Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Rusça dünya üzerinde en çok konuşulan 6. dildir. Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. XX. yüzyılın önemli dillerinden biri olan Rusça günümüzde 260 milyon insan tarafından konuşulmaktadır.
• Dersimizin hedefi sizlere Rusça okumayı ve 100 civarında kelime bilgisiyle sade cümleleri oluşturmayı öğretmektir.
• Dersimizin amacı sizleri gramer konularıyla çok yormadan alfabenin yanı sıra Rusçada cümle yapıları ile de tanıştırmak ve konuşmaya hazırlamaktır.
• Dersler 6 hafta sürecektir. Her derste fonetik, gramer ve kelime bilgisiyle ilgili konular anlatılacaktır. Ders boyunca sizlerin de derse katılımınız öngörülmektedir.
• Ders sonunda verilen etkinliklerin tümünü başarılı şekilde yerine getirenler dönem sonu katılım belgesi alabilecekler.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA
The aim of Turkish Language Certificate Programme is to teach you Turkish that is broadly spoken and that belongs to the oldest world language families and also to let you use this language as a way of communication at your work, social or education environment. A1 level is beginners level course. Each week you will be learning different phrases, grammar and vocabulary in a different context. The course provides you a learning path however it is a self-paced course and you can follow your own path. In other words, you do not have to follow the weekly activities proposed in the course and study according to your own pace and learning style. If you complete all the activities in the course you can receive a certificate of participation.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Bireysel
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin öğretim üyesi bulunmamaktadır.