AKADEMA'da yer alan Fen ve Teknoloji kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Çevrimiçi tablolar çalışmalarınızı paylaşmanıza, iş birliği içinde çalışmaya ve dilediğiniz yerden dilediğiniz zamanda belgelerinize ulaşmanıza olanak sağlamaktadır. 4 hafta sürecek bu eğitimde katılımcılar temel düzeyde çevrimiçi tablo (Google e-tablo) kullanımı ve temel tablo fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Sena ERDUR

Modern bilgisayar mimarisinin en önemli bileşenlerinden birisi mikroişlemcilerdir. Diğer mimari bileşenlere koşut mikroişlemcilerdeki teknolojik gelişmeler, günümüzde etrafımızı çevreleyen son derece karmaşık sayısal sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu derste, modern bilgisayar mimarisi ve bu mimaride hesaplama gücünün temelini oluşturan bir mikroişlemcinin son derece temel düzeyde nasıl tasarlanabileceği incelenmektedir. Öğrenme amaçları aşağıdaki gibidir:
1. Bilgisayar Mimarisine Giriş
a. Bilgisayar sisteminin temel bileşenlerini tanımlayabilmek.
b. Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak.
2. Sayısal Sistemleri Hatırlayalım
a. Birleşimsel mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapabilmek.
b. Eşzamanlı ardışıl devreler konusunda bilgi sahibi olmak.
3. Komut Seti Mimarileri
a. Yazılım ve donanım arasındaki arayüz konusunda bilgi sahibi olmak.
b. MIPS komut seti mimarisindeki komutlar tanımlayabilmek.
4. Tek Çevrim Mikroişlemci Tasarımı
a. Von Neumann bilgisayar mimarisini tanımlayabilmek.
b. Bir mikroişlemci tasarlayabilmek için gerekli olan donanım bileşenlerini tespit edebilmek.
c. MIPS mikroişlemcisinin tasarımını özetleyebilmek.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Bireysel
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin öğretim üyesi bulunmamaktadır.
Oyun teorisi, farklı çıkarlara sahip tarafların mevcut olduğu modelleri matematiksel olarak araştırmaktadır. Eğer çıkarlar tamamen zıt ise bu oyuna sıfır toplamlı (antagonistik) oyun, tamamen zıt değilse oyuna sıfır toplamlı olmayan oyun denir. Bu derste oyun teorisinin temelleri anlatılacaktır. Dersi alan katılımcılar, oyunun matrisi kavramını, oyuncuların stratejisi kavramını tanımlayabileceklerdir. Oyunların tekrarlanması durumunda ortaya çıkan karma strateji kavramını açıklayabileceklerdir. Denge kavramını ve onun önemini öğrenecek, Nash dengesini tanıyabileceklerdir. Katılımcılar, ünlü minimaks teoremini, oyunların çözüm yöntemlerini, bazı oyun örneklerinin çözümlerini anlayabileceklerdir.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Bireysel
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin öğretim üyesi bulunmamaktadır.